Johan Teirlinck
Leven
Auteur
Docent
Johan Teirlinck
Tennis
Links
Dorpsdichter
Johan Teirlinck
Johan Teirlinck
Gedicht van de maand
Johan Teirlinck
Archief
wanneer je hier de ogen sluit
hoor je van kinderen
de stemmen
tussen wind en weer waaien
luister luider

wanneer ik en jij al lang
verdwenen zullen zijn
blijven boom en bank behouden
wachten mus en mees
op nieuwe dagen
Het gemeentebestuur van Kortenberg heeft beslist om een aantal banken te renoveren. Bij deze gelegenheid krijgt elke bank ook een gedicht van onze dorpsdichter.
De gedichten spelen in op de sfeer van de plek, de eigenheid van de locatie of de geschiedenis van de omgeving. Hier een eerste 'bankgedicht' voor een bank in het centrum van Everberg op het gemeenteplein, in de nabijheid van een speeltuintje voor kinderen.