Johan Teirlinck
Leven
Auteur
Docent
Johan Teirlinck
Tennis
Links
Dorpsdichter
Johan Teirlinck
Johan Teirlinck
Auteur

- Tirades en andere onrust

Tirades en andere onrust is een verzameling poëtische teksten.


In dit werk is een tirade een gedachte die ontstaat uit de eigen leefwereld en die als in een intieme dialoog met de lezer verder stroomt en dieper peilt naar verborgen drijfveren die kunnen leiden tot onverwachte inzichten, tot waarachtige verwondering over de dingen en die vaak deuren openen of aanduiden, zonder de ruimte erachter te betreden.-gedichten /

'Schitterend werk' (verzamelde gedichten van 1976 tot 2008), Deystere uitgeverij, 2008
-theaterteksten /

'Dromen' 1991 (opgevoerd door Toneelkring 'Elckerlyc')
'Stoor hen niet' 1992 (opgevoerd door toneelgroep 'De Kid Ket Kompagnie')
'Kanalen' 1993 (opgevoerd door toneelgroep 'De Kid Ket Kompagnie')
'Branes' 1994 (opgevoerd door toneelgroep 'De Kid Ket Kompagnie'), en publicatie door Deystere uitgeverij, 2008-roman /'Van hier tot aan de brug', Deystere uitgeverij, 2008
'Helena in Pompeï' (in voorbereiding voor 2013)


-essays /


–'Het actuele denken: de mentale ruimte, contaminaties en serendipiteit'

Een bundel essays over actuele tendensen in het brede culturele veld met uitlopers naar
diverse domeinen (filosofie, economie, sport, kunst, het denken,…).
Uitgegeven door Acco, Leuven in 2005 en tweede druk in 2010 door Deystere uitgeverij

-'Today's Mind: mental space, contaminations and serendipity'
Engelse vertaling van bovenstaand werk voor een road show in de USA in 2009

–'De wereld voor beginners: over de wereld die we dromen en waarom we hem niet willen'
Een bundel essays waarin de wereld wordt herbeschouwd alsof alles te herdoen was. Aandacht voor filosofie, cultuur, kunst, ecologie, recht, economie e.a.
Uitgegeven door Deystere uitgeverij i.s.m. Colibro, 2010

–'Utopic dimensions in artistic work'
Engelse tegenhanger van 'de wereld voor beginners' met meer aandacht voor de kunstenaar en zijn opdracht. Basis voor Engelstalige masterseminaties, 2011 en 2012

–'Tennis, het mentale verhaal. Ideeën over tennis, je tegenstander, jezelf en je leven'
In vier delen wordt het 'mentale' in tennis vanuit zoveel mogelijk hoeken bekeken.
Uitgegeven door Deystere uitgeverij, april 2012


-filmscenario's /

'De dood heeft vrijaf' : kortfilm 1990
'De Hinkelbaan' : kortfilm 1991
'Het Huwelijk' : kortfilm 1993
'Het Huwelijk – the sequel' 2003
'De brand der seconden' 2008
Geef een reactie
Johan Teirlinck
Helena in Pompeï
Meer informatie over de boek