Johan Teirlinck
Activiteitenkalender
Leven
Auteur
Docent
Johan Teirlinck
Filosoof
Links
Johan Teirlinck
Activiteitenkalender
Leven
Auteur
Docent
Johan Teirlinck
Filosoof
Links
Het actuele denken
Het actuele denken: de mentale ruimte, contaminaties en serendipiteit'

Een bundel essays over actuele tendensen in het brede culturele veld met uitlopers naar
diverse domeinen (filosofie, economie, sport, kunst, het denken,…).
Uitgegeven door Acco, Leuven in 2005 en tweede druk in 2010 door Deystere uitgeverij
Geef een reactie
Schitterend werk
Branes
Van hier tot aan de brug'
Het actuele denken
Tennis, het mentale verhaal.