2015

zaterdag 4 juli: tentoonstelling van recent werk van Maria Swinnen en presentatie van Helena in Pompeï met tekst- en beeldfragmenten

eind oktober: Frankfurter Buchmesse: vertalingen in het Frans en het Engels van Helena in Pompeï en vertaling van Tennis, het mentale verhaal in het Frans.

oktober 2015 tot maart 2016: masterseminarie CROSS OVER omtrent ‘Utopic dimensions in artistic work’.

Gegeven in LUCA, School of Arts, Brussel. Studenten over de gehele wereld wordt gevraagd hun eigen mening uit te werken in hun werk omtrent utopie. Dit o.a. ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van de publicatie van ‘Utopia’ van Thomas More.

Tentoonstelling Maria Swinnen + boekpresentatie “Helena in Pompeï”

Op zaterdag 4 juli 2015 presenteren Johan Teirlinck en Maria Swinnen hun jongste werk aan het publiek. Vanaf 15u is er doorlopend een tentoonstelling rond de tekeningen en schilderijen van Maria Swinnen, en omstreeks 19u stelt Johan Teirlinck zijn jongste boek ‘Helena in Pompeï’ voor.

Voor de uitnodiging en het verloop van de dag klikt u hier.

Nieuwe Roman HELENA IN POMPEÏ verschijnt vanaf 1 december 2014

De nieuwe roman HELENA in POMPEÏ verschijnt vanaf december 2014 en zal diverse malen worden gepresenteerd.

De auteur zal voorlezen uit eigen werk in de loop van 2015 en het publiek zal kunnen reageren achteraf.

De roman HELENA in POMPEÏ zal gepubliceerd worden met een audioversie en met een videoversie waarop de auteur het werk voorleest.

Lees alvast 2 fragmenten hier:

3. Zeg het haar niet
8. Vogel-weten

In april 2015 zal Johan Teirlinck naar de USA (Ohio) gaan met de tekst ‘Utopic Dimensions in Artistic Work’

Johan Teirlinck geeft momenteel les van oktober 2014 tot april 2015 in Luca School of Arts aan de masterstudenten.

Thema is ‘Utopic Dimensions in Artistic Work’.

Dezelfde lezingen worden hernomen in Ohio aan de Kent State University in April 2015.

Dit jaar participeren een honderdtal masterstudenten van over de hele wereld. Ze spreken over de utopische dimensies in hun werk.

Zowel in de OUTER world, de INNER world als de UPPER world.

Sprekers doen hetzelfde. Dit jaar komen als sprekers: Francis Smets (filosoof en auteur van het boek DE VLEUGELS VAN DE WEEMOED, oktober 2014), Serge de Gheldere (klimaatambassadeur en oprichter futureproofed), Peter De Graeve (filosoof en auteur), Herman Asselberghs (filmmaker en theoreticus), Nancy Vansieleghem (pedagoge, leren via ervaringen opdoen), Fabio Wuytack (filmmaker, documentaire).

Samenwerking in Ohio met Jack McWhorter (Kent State University, hoofd schilderkunst).

Nieuwe roman in voorbereiding : “Helena in Pompeï”

Momenteel wordt de roman ‘HELENA in POMPEÏ’ afgewerkt.
In deze roman wordt het verhaal van Borgas en Helena verteld.

Beiden komen vanuit een ander universum en hebben eigen beelden van hun leven in gedachten.
Het leven loopt anders. Het besef dat alles ‘NU’ gebeurt en dat de tijd onherroepelijk opschuift.

Een passage vind je hier.

Februari en maart 2013 : masterseminarie in LUCA (School of Arts)

In februari en maart 2013 geef ik een masterseminarie voor internationale masterstudenten van Hogeschool Luca in de Palezienstraat 70 te Brussel.
Thema is ‘Utopic dimensions in artistic work’. De studenten worden uitgenodigd hun werk te situeren tegen de achtergrond van het werk ‘De wereld voor beginners’ (of in de Engelse versie: Utopic dimensions in artistic work). In dat werk worden drie werelden onderscheiden:

-de ‘outer world’ : de wereld die we dagelijks zien en waarin de actuele realiteit ons treft. Hier kijken we naar bestaande steden, landbouwproblemen, auto’s, verkeer, sociale noden, … Al het zichtbare en materiële komt in aanmerking. In hoeverre kunnen we bepaalde aanpassingen doorvoeren om deze wereld te verbeteren.

de ‘inner world’ : de wereld die zich IN onszelf afspeelt en waar we meer zicht willen op krijgen. het heeft te maken met onze wensen, driften, dromen, fascinatie, eigenschappen, toekomstverwachting, … Kunstenaars kunnen in hun werk pogen zelf inzicht te verwerven over hun drijfveren en ontgoochelen.

-de ‘upper world’ : ieder mens heeft nood aan een plaats in het grotere geheel. De grote contect, het heelal, de aanwezigheid op deze planeet of in de kosmos. Deze hogere wereld komt voor in alle culturen en in alle tijden. Hoe verhouden we ons tot het grotere geheel.

Na lezingen zullen studenten hun eigen werk presentaren aan elkaar en zal gepoogd worden tot een conclusie te komen.

Tennis. Het mentale verhaal

Op zaterdag 21 april 2012 heeft Tennisclub Panorama een receptie aangeboden ter gelegenheid van de inhuldiging van een vernieuwd terras en interieur.
Tegelijk werd het boek voorgesteld: ‘Tennis, het mentale verhaal. Ideeën over tennis, je tegenstander, jezelf en je leven’.
Het werd geschreven door Johan Teirlinck en werd ingeleid door Dirk De Maeseneer, voorzitter van VTV Vlaams-Brabant en jurist van het hoofdbestuur van de VTV.
Johan Teirlinck publiceerde de afgelopen jaren al verscheidene boeken waaronder ‘Het actuele denken’ (tweede druk, 2010) en is inmiddels al 15 jaar hoofdcoach in TC Panorama.

Het boek kan besteld worden via de uitgever Deystere Uitgeverij op deystere@gmail.com Of rechtstreeks op johan.teirlinck@gmail.com Uiteraard is het boek ook beschikbaar op de boekpresentatie. De winkelprijs is 25 euro.